W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

karty pocztowe

Napisy propagandowe na kartach pocztowych Cp

Napisy przytoczono z zachowaniem oryginalnego układu łamania wierszy.

Napisy propagandowe na kartkach wydanych w latach 1920-1939

I -Kto chce zwalczać droży-
znę i powstrzymać spadek
waluty niechaj podpisuje
pożyczkę państwową.
II -Od Was zależy szybki rozwój
polskiego przemysłu i rolnictwa
Podpisujcie 6% Polską Pożyczkę
Rządową w dolarach.
III -"Podkopują złodzieje, zbójcyż, na przemiany. Do komór domu twego rozbie-
rają ściany. Porwij się Biały Orle! rad
o sobie Lachu!" (WACŁAW POTOCKI)
IV -"Polacy! Ośmielcie się
raz być narodem, a naro-
dem prawdziwie wolnym! Do broni! (HUGO KOŁŁĄTAJ)
V -"Są drudzy co mówią: - Co
mnie po Rzeczypospolitej, kiedy
ja się mam źle, a tego nie mam,
czego pragnę?
To złodziejskie serce, które ze
szkodą drugich chce być bogate". (PIOTR SKARGA)
VI -OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM - BĘDZIE MNIEJ WIĘZIEŃ I PRZESTĘPCÓW.
VII -ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA L.O.P.P.
VIIIa -TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!
VIIIb -TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE
IX -TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYSPIESZA!
X -TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!
XI -TELEFON MIĘDZYMIASTOWY - TO NAJSZYBSZY POSŁANIEC!
XII -CHROŃCIE LINIE TELEFONICZNE OD USZKODZEŃ
XIII -POCZTA - TO NAJPEWNIEJSZY INKASENT
XIV -PODCZAS PODRÓŻY - KORZYSTAJCIE Z POCZTY PERONOWEJ
XV -CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYSPIESZA DORĘCZENIE
XVI -TELEGRAMY NA OZDOBNYM BLANKIECIE SĄ MILE WIDZIANE
XVII -POCZTA PERONOWA ZAPEWNIA W PODRÓŻY ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM
XVIII -POCZTA WPROWADZIŁA PACZKI BEZ ADRESÓW POMOCNICZYCH
XIX -POCZTA TO TANI, SZYBKI I PEWNY INKASENT
XX -KORZYSTAJCIE W PODRÓŻY Z RADIOTELEGRAMÓW MIĘDZY LĄDEM A STATKIEM
XXI -TELEGRAMY MOŻNA NADAWAĆ W POCIĄGACH POSPIESZNYCH I W SAMOLOTACH

Pod napisem II ten sam tekst w języku angielskim. Napisy VIIIb, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX i XXI w ramce.

Napisy propagandowe na kartkach wydanych od 1944 roku

1a -W KAŻDEJ WSI - CZYTELNIA
1b -W każdej wsi - czytelnia
2 -WRACAMY NAD POLSKIE MORZE
3 -DEMOKRACJA TO NASZA SIŁA
4 -PAMIĘTAJMY O ŻOŁNIERZU
5 -Reforma Rolna to dobrobyt chłopa
6 -Obywatelu! Kształć się zawodowo
7a -Warszawa stolicą
Odra i Nissa granicą
7b -Warszawa stolicą - Odra i Nissa granicą
8 -Wszyscy do pracy nad odbudową Warszawy
9 -Praca dla Ojczyzny -
obowiązkiem każdego Polaka
10 -Dokładny adres przyspiesza doręczenie
11 -"Zachodnią granicę Polski stanowi mur milionów Polaków osiadłych
nad Odrą i Nysą" (Minister Ziem Odzyskanych - Gomułka Wiesław)
12 -"Ziemie Odzyskane nad Odrą, Nysą i Bałtykiem - to odwieczne
polskie tereny" (Minister Ziem Odzyskanych - Gomułka Wiesław)
13 -"Na temat naszych granic zachodnich nie zamierzamy z nikim
dyskutować" (Minister Ziem Odzyskanych - Gomułka Wiesław)
14 -"Władza ludowa - to władza potężna i niepokonana. Jej siłą jest jed-
ność i wola milionów ludzi pracy, jej siłą jest sojusz chłopów i robotni
ków, jej siłą jest wielka idea nowego ustroju sprawiedliwości społecznej,
idea Socjalizmu". (Prezydent R.P. - BOLESŁAW BIERUT)
15 -"Władza ludowa jest podstawą i oporą, gwarantującą pełną możliwość
pomyślnego wydźwignięcia kraju i wydźwignięcia wsi polskiej z dotych-
czasowego zacofania gospodarczego i kulturalnego".
(Prezydent R.P. - BOLESŁAW BIERUT)
16a -"Z.S.R.R. jest i pozostanie potężną twier-
dzą pokoju, otuchą i oparciem wszyst-
kich Narodów walczących o utrwalenie
pokoju i swej niepodległości"
. (-) Bolesław Bierut
16b -"Z.S.R.R. jest i pozostanie potężną twier-
dzą pokoju, otuchy i oparciem wszyst-
kich Narodów ..."
16c -"Z.S.R.R. jest i pozostanie potężną
twierdzą pokoju, otuchą i oparciem
wszystkich narodów walczących
o utrwalenie pokoju i swej
niepodległości"
(-) Bolesław Bierut
16d -"Z.S.R.R. jest i pozostanie potężną
twierdzą pokoju, otuchą i oparciem
wszystkich narodów walczących o utr-
walenie pokoju i swej niepodległości" (-) Bolesław Bierut
17 -PODPISZ APEL POKOJU:
Żądamy zakazu broni atomowej. Rząd, który pierwszy użyłby na-
pastniczej broni atomowej - będzie potępiony przez ludzkość jako
zbrodniarz wojenny!
18a -Nich żyje i krzepnie sojusz robotniczo-chłopski - fundament
naszego państwa, dźwignia budownictwa socjalistycznego!
18b -Nich żyje i krzepnie sojusz robotniczo-chłopski - fundament na-
szego Państwa, dźwignia budownictwa socjalistycznego!
19 -"Światowy Front Pokoju ze Związkiem Radzieckim na czele jest
niezwyciężony!"
20a -"Każda tona węgla, każdy metr materiału, każdy centnar zboża - to/
pocisk przeciw podżegaczom wojennym!"
20b -"Każda tona węgla, każdy metr materiału, każdy centnar zboża - to/
pocisk przeciwko podżegaczom wojennym!"
21a -Robotnicy i robotnice - rozszerzajcie socjalistyczne współzawodnictwo
pracy, podwyższajcie wydajność i jakość produkcji!
21b -"Robotnicy i robotnice - rozszerzajcie socjalistyczne współzawod-
nictwo pracy, podwyższajcie wydajność pracy i jakość produkcji!"
21c -"Robotnicy i robotnice - rozszerzajcie socjalistyczne współzawod-
nictwo pracy, podwyższając wydajność pracy i jakość produkcji!"
22 -"Niech żyje i krzepnie wieczna przyjaźń narodu polskiego z narodami
Związku Radzieckiego!"
23 -"Przez podniesienie kultury rolnej i rozbudowę spółdzielczości pro-
dukcyjnej - do trwałego dobrobytu i kultury wsi polskiej!"
24 -OSZCZĘDZAJ
I SKŁADAJ
OSZCZĘDNOŚCI
NA KSIĄŻECZKĘ
PKO
25 -Niech żyje pokój między narodami!
Precz z podżegaczami wojennymi!
26 -Sojusz z ZSRR i Krajami Socjalizmu
gwarancją pokoju i naszych granic.
27 -Odra i Nysa Łużycka granicą pokoju.
28 -Ziemie nad Odrą i Bałtykiem
na wieki złączone z Macierzą.
29 -ALKOHOL
JEST SPRZYMIERZEŃCEM GRUŹLICY
30 -CZYSTOŚĆ
CHRONI PRZED GRUŹLICĄ
31 -GRUŹLICA
WCZEŚNIE WYKRYTA JEST ULECZALNA
32 -POPIERAJCIE
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNYCH
KOMITETÓW WALKI Z GRUŹLICĄ
33 -PORADNIE PRZECIWGRUŹLICZE
ZAPOBIEGAJĄ - WYKRYWAJĄ - LECZĄ
34 -SZCZEPIENIA B.C.G.
CHRONIĄ DZIECI PRZED GRUŹLICĄ
35 -SZCZEPIENIA PRZECIWGRUŹLICZE
CHRONIĄ PRZED ZACHOROWANIEM
36 -WSZYSCY
DO WALKI Z GRUŹLICĄ
37 -KOCHASZ DZIECKO
NIE POZWALAJ MU
BAWIĆ SIĘ NA JEZDNI
38 -NA DROGACH POZA MIASTAMI
CHODŹ ŚCIEŻKĄ LUB LEWĄ STRONĄ DROGI
A UNIKNIESZ WYPADKU
39 -NIETRZEŹWOŚĆ PRZYCZYNĄ
NAJCIĘŻSZYCH WYPADKÓW DROGOWYCH
40 -OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM NA JEZDNI
A USTRZEŻESZ JE
PRZED WYPADKIEM DROGOWYM
41 -OSTROŻNIE PROWADZĄC POJAZD,
SZYBCIEJ DOTRZESZ DO CELU
42 -OSTROŻNOŚĆ
TO BEZPIECZEŃSTWO
NA JEZDNI
43 -OSTROŻNOŚĆ
TO GWARANCJA
BEZPIECZNEJ JAZDY
44 -STRZEŻ DZIECKO
PRZED WYPADKIEM DROGOWYM
45 -DBAJ O HIGIENĘ WZROKU
URAZY I CHOROBY OCZU
POWODUJĄ ŚLEPOTĘ
46 -OCHRANIAJ WZROK
ZAPOBIEGAJ ŚLEPOCIE
47 -OCHRANIAJMY OCZY DZIECI
WZROK JEST JEDNYM
Z NAJWIĘKSZYCH SKARBÓW CZŁOWIEKA
48 -"SFOŚ ODBUDOWUJE
ZABYTKI KRAJU I STOLICY -
CZY ZŁOŻYŁEŚ DATEK NA SFOS?".
49a -DZIECKO POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI
JEST CZĘSTO SPRAWCĄ POŻARU
49b -DZIECKO POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI
CZĘSTO JEST SPRAWCĄ POŻARU
50 -JEDNA ISKRA MOŻE ZNISZCZYĆ DOROBEK
CAŁEGO TWEGO ŻYCIA.
51 -LAS TO BOGACTWO I OZDOBA KRAJU.
STRZEŻ LASU PRZED POŻAREM.
52 -OSTROŻNOŚĆ W ZAPOBIEGANIU POŻAROM
NIGDY NIE JEST PRZESADĄ.
53 -PIORUNOCHRON NA DACHU
CHRONI PRZED POŻAREM.
54a -POPIERAJ MIEJSCOWY FUNDUSZ
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
54b -POPIERAJ MIEJSCOWY FUNDUSZ
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
55 -STRZEŻ MAJĄTKU PRZED POŻARAMI.
56 -WSZYSCY WALCZYMY Z KLĘSKĄ POŻARÓW.
57 -BĄDŹ CZŁONKIEM
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
58 -POLSKI CZERWONY KRZYŻ
POMAGA I WYCHOWUJE
59 -WEŹ CZYNNY UDZIAŁ W PRACACH
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
60 -ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI
ZGŁOŚ SIĘ DO PCK
61a -TELEGRAM Z ŻYCZENIAMI
NA OZDOBNYM BLANKIECIE -
TO MIŁY UPOMINEK IMIENINOWY.
61b -TELEGRAM Z ŻYCZENIAMI
NA OZDOBNYM BLANKIECIE -
TO MIŁY UPOMINEK IMIENINOWY
62 -NA ŻĄDANIE KLIENTÓW - PLACÓWKI P.T.
ZABEZPIECZAJĄ PACZKI LAKIEM.
63 -DOKŁADNY ADRES - SZYBSZE DORĘCZENIE.
64 -POCZTA NIE ODPOWIADA
ZA PIENIĄDZE PRZESŁANE
W LISTACH ZWYKŁYCH I POLECONYCH
65 -CENNE PRZEDMIOTY PRZESYŁAJ
W LISTACH WARTOŚCIOWYCH LUB PACZKACH
Z PODANĄ WARTOŚCIĄ
66 -BUDUJEMY DALSZE OBIEKTY WOJEWÓDZKIEGO
PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU W KATOWICACH
67 -ZWIEDZAJCIE WOJEWÓDZKI PARK
KULTURY I WYPOCZYNKU W KATOWICACH
68 -BUDUJEMY SZYBCIEJ, LEPIEJ, WIĘCEJ
DZIEŃ BUDOWLANYCH - MAJ 1969
69 -ROZWÓJ BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
- WSKAŹNIKIEM POSTĘPU

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij