W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

karty pocztowe

Napisy propagandowe na kartach pocztowych Cp

Napisy przytoczono z zachowaniem oryginalnego układu łamania wierszy.

Napisy propagandowe na kartkach wydanych w latach 1920-1939

I -Kto chce zwalczać droży-
znę i powstrzymać spadek
waluty niechaj podpisuje
pożyczkę państwową.
II -Od Was zależy szybki rozwój
polskiego przemysłu i rolnictwa
Podpisujcie 6% Polską Pożyczkę
Rządową w dolarach.
III -"Podkopują złodzieje, zbójcyż, na przemiany. Do komór domu twego rozbie-
rają ściany. Porwij się Biały Orle! rad
o sobie Lachu!" (WACŁAW POTOCKI)
IV -"Polacy! Ośmielcie się
raz być narodem, a naro-
dem prawdziwie wolnym! Do broni! (HUGO KOŁŁĄTAJ)
V -"Są drudzy co mówią: - Co
mnie po Rzeczypospolitej, kiedy
ja się mam źle, a tego nie mam,
czego pragnę?
To złodziejskie serce, które ze
szkodą drugich chce być bogate". (PIOTR SKARGA)
VI -OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM - BĘDZIE MNIEJ WIĘZIEŃ I PRZESTĘPCÓW.
VII -ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA L.O.P.P.
VIIIa -TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE!
VIIIb -TELEFON ZAOSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE
IX -TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYSPIESZA!
X -TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!
XI -TELEFON MIĘDZYMIASTOWY - TO NAJSZYBSZY POSŁANIEC!
XII -CHROŃCIE LINIE TELEFONICZNE OD USZKODZEŃ
XIII -POCZTA - TO NAJPEWNIEJSZY INKASENT
XIV -PODCZAS PODRÓŻY - KORZYSTAJCIE Z POCZTY PERONOWEJ
XV -CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYSPIESZA DORĘCZENIE
XVI -TELEGRAMY NA OZDOBNYM BLANKIECIE SĄ MILE WIDZIANE
XVII -POCZTA PERONOWA ZAPEWNIA W PODRÓŻY ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM
XVIII -POCZTA WPROWADZIŁA PACZKI BEZ ADRESÓW POMOCNICZYCH
XIX -POCZTA TO TANI, SZYBKI I PEWNY INKASENT
XX -KORZYSTAJCIE W PODRÓŻY Z RADIOTELEGRAMÓW MIĘDZY LĄDEM A STATKIEM
XXI -TELEGRAMY MOŻNA NADAWAĆ W POCIĄGACH POSPIESZNYCH I W SAMOLOTACH

Pod napisem II ten sam tekst w języku angielskim. Napisy VIIIb, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX i XXI w ramce.

Napisy propagandowe na kartkach wydanych od 1944 roku

1a -W KAŻDEJ WSI - CZYTELNIA
1b -W każdej wsi - czytelnia
2 -WRACAMY NAD POLSKIE MORZE
3 -DEMOKRACJA TO NASZA SIŁA
4 -PAMIĘTAJMY O ŻOŁNIERZU
5 -Reforma Rolna to dobrobyt chłopa
6 -Obywatelu! Kształć się zawodowo
7a -Warszawa stolicą
Odra i Nissa granicą
7b -Warszawa stolicą - Odra i Nissa granicą
8 -Wszyscy do pracy nad odbudową Warszawy
9 -Praca dla Ojczyzny -
obowiązkiem każdego Polaka
10 -Dokładny adres przyspiesza doręczenie
11 -"Zachodnią granicę Polski stanowi mur milionów Polaków osiadłych
nad Odrą i Nysą" (Minister Ziem Odzyskanych - Gomułka Wiesław)
12 -"Ziemie Odzyskane nad Odrą, Nysą i Bałtykiem - to odwieczne
polskie tereny" (Minister Ziem Odzyskanych - Gomułka Wiesław)
13 -"Na temat naszych granic zachodnich nie zamierzamy z nikim
dyskutować" (Minister Ziem Odzyskanych - Gomułka Wiesław)
14 -"Władza ludowa - to władza potężna i niepokonana. Jej siłą jest jed-
ność i wola milionów ludzi pracy, jej siłą jest sojusz chłopów i robotni
ków, jej siłą jest wielka idea nowego ustroju sprawiedliwości społecznej,
idea Socjalizmu". (Prezydent R.P. - BOLESŁAW BIERUT)
15 -"Władza ludowa jest podstawą i oporą, gwarantującą pełną możliwość
pomyślnego wydźwignięcia kraju i wydźwignięcia wsi polskiej z dotych-
czasowego zacofania gospodarczego i kulturalnego".
(Prezydent R.P. - BOLESŁAW BIERUT)
16a -"Z.S.R.R. jest i pozostanie potężną twier-
dzą pokoju, otuchą i oparciem wszyst-
kich Narodów walczących o utrwalenie
pokoju i swej niepodległości"
. (-) Bolesław Bierut
16b -"Z.S.R.R. jest i pozostanie potężną twier-
dzą pokoju, otuchy i oparciem wszyst-
kich Narodów ..."
16c -"Z.S.R.R. jest i pozostanie potężną
twierdzą pokoju, otuchą i oparciem
wszystkich narodów walczących
o utrwalenie pokoju i swej
niepodległości"
(-) Bolesław Bierut
16d -"Z.S.R.R. jest i pozostanie potężną
twierdzą pokoju, otuchą i oparciem
wszystkich narodów walczących o utr-
walenie pokoju i swej niepodległości" (-) Bolesław Bierut
17 -PODPISZ APEL POKOJU:
Żądamy zakazu broni atomowej. Rząd, który pierwszy użyłby na-
pastniczej broni atomowej - będzie potępiony przez ludzkość jako
zbrodniarz wojenny!
18a -Nich żyje i krzepnie sojusz robotniczo-chłopski - fundament
naszego państwa, dźwignia budownictwa socjalistycznego!
18b -Nich żyje i krzepnie sojusz robotniczo-chłopski - fundament na-
szego Państwa, dźwignia budownictwa socjalistycznego!
19 -"Światowy Front Pokoju ze Związkiem Radzieckim na czele jest
niezwyciężony!"
20a -"Każda tona węgla, każdy metr materiału, każdy centnar zboża - to/
pocisk przeciw podżegaczom wojennym!"
20b -"Każda tona węgla, każdy metr materiału, każdy centnar zboża - to/
pocisk przeciwko podżegaczom wojennym!"
21a -Robotnicy i robotnice - rozszerzajcie socjalistyczne współzawodnictwo
pracy, podwyższajcie wydajność i jakość produkcji!
21b -"Robotnicy i robotnice - rozszerzajcie socjalistyczne współzawod-
nictwo pracy, podwyższajcie wydajność pracy i jakość produkcji!"
21c -"Robotnicy i robotnice - rozszerzajcie socjalistyczne współzawod-
nictwo pracy, podwyższając wydajność pracy i jakość produkcji!"
22 -"Niech żyje i krzepnie wieczna przyjaźń narodu polskiego z narodami
Związku Radzieckiego!"
23 -"Przez podniesienie kultury rolnej i rozbudowę spółdzielczości pro-
dukcyjnej - do trwałego dobrobytu i kultury wsi polskiej!"
24 -OSZCZĘDZAJ
I SKŁADAJ
OSZCZĘDNOŚCI
NA KSIĄŻECZKĘ
PKO
25 -Niech żyje pokój między narodami!
Precz z podżegaczami wojennymi!
26 -Sojusz z ZSRR i Krajami Socjalizmu
gwarancją pokoju i naszych granic.
27 -Odra i Nysa Łużycka granicą pokoju.
28 -Ziemie nad Odrą i Bałtykiem
na wieki złączone z Macierzą.
29 -ALKOHOL
JEST SPRZYMIERZEŃCEM GRUŹLICY
30 -CZYSTOŚĆ
CHRONI PRZED GRUŹLICĄ
31 -GRUŹLICA
WCZEŚNIE WYKRYTA JEST ULECZALNA
32 -POPIERAJCIE
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNYCH
KOMITETÓW WALKI Z GRUŹLICĄ
33 -PORADNIE PRZECIWGRUŹLICZE
ZAPOBIEGAJĄ - WYKRYWAJĄ - LECZĄ
34 -SZCZEPIENIA B.C.G.
CHRONIĄ DZIECI PRZED GRUŹLICĄ
35 -SZCZEPIENIA PRZECIWGRUŹLICZE
CHRONIĄ PRZED ZACHOROWANIEM
36 -WSZYSCY
DO WALKI Z GRUŹLICĄ
37 -KOCHASZ DZIECKO
NIE POZWALAJ MU
BAWIĆ SIĘ NA JEZDNI
38 -NA DROGACH POZA MIASTAMI
CHODŹ ŚCIEŻKĄ LUB LEWĄ STRONĄ DROGI
A UNIKNIESZ WYPADKU
39 -NIETRZEŹWOŚĆ PRZYCZYNĄ
NAJCIĘŻSZYCH WYPADKÓW DROGOWYCH
40 -OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM NA JEZDNI
A USTRZEŻESZ JE
PRZED WYPADKIEM DROGOWYM
41 -OSTROŻNIE PROWADZĄC POJAZD,
SZYBCIEJ DOTRZESZ DO CELU
42 -OSTROŻNOŚĆ
TO BEZPIECZEŃSTWO
NA JEZDNI
43 -OSTROŻNOŚĆ
TO GWARANCJA
BEZPIECZNEJ JAZDY
44 -STRZEŻ DZIECKO
PRZED WYPADKIEM DROGOWYM
45 -DBAJ O HIGIENĘ WZROKU
URAZY I CHOROBY OCZU
POWODUJĄ ŚLEPOTĘ
46 -OCHRANIAJ WZROK
ZAPOBIEGAJ ŚLEPOCIE
47 -OCHRANIAJMY OCZY DZIECI
WZROK JEST JEDNYM
Z NAJWIĘKSZYCH SKARBÓW CZŁOWIEKA
48 -"SFOŚ ODBUDOWUJE
ZABYTKI KRAJU I STOLICY -
CZY ZŁOŻYŁEŚ DATEK NA SFOS?".
49a -DZIECKO POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI
JEST CZĘSTO SPRAWCĄ POŻARU
49b -DZIECKO POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI
CZĘSTO JEST SPRAWCĄ POŻARU
50 -JEDNA ISKRA MOŻE ZNISZCZYĆ DOROBEK
CAŁEGO TWEGO ŻYCIA.
51 -LAS TO BOGACTWO I OZDOBA KRAJU.
STRZEŻ LASU PRZED POŻAREM.
52 -OSTROŻNOŚĆ W ZAPOBIEGANIU POŻAROM
NIGDY NIE JEST PRZESADĄ.
53 -PIORUNOCHRON NA DACHU
CHRONI PRZED POŻAREM.
54a -POPIERAJ MIEJSCOWY FUNDUSZ
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
54b -POPIERAJ MIEJSCOWY FUNDUSZ
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
55 -STRZEŻ MAJĄTKU PRZED POŻARAMI.
56 -WSZYSCY WALCZYMY Z KLĘSKĄ POŻARÓW.
57 -BĄDŹ CZŁONKIEM
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
58 -POLSKI CZERWONY KRZYŻ
POMAGA I WYCHOWUJE
59 -WEŹ CZYNNY UDZIAŁ W PRACACH
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
60 -ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI
ZGŁOŚ SIĘ DO PCK
61a -TELEGRAM Z ŻYCZENIAMI
NA OZDOBNYM BLANKIECIE -
TO MIŁY UPOMINEK IMIENINOWY.
61b -TELEGRAM Z ŻYCZENIAMI
NA OZDOBNYM BLANKIECIE -
TO MIŁY UPOMINEK IMIENINOWY
62 -NA ŻĄDANIE KLIENTÓW - PLACÓWKI P.T.
ZABEZPIECZAJĄ PACZKI LAKIEM.
63 -DOKŁADNY ADRES - SZYBSZE DORĘCZENIE.
64 -POCZTA NIE ODPOWIADA
ZA PIENIĄDZE PRZESŁANE
W LISTACH ZWYKŁYCH I POLECONYCH
65 -CENNE PRZEDMIOTY PRZESYŁAJ
W LISTACH WARTOŚCIOWYCH LUB PACZKACH
Z PODANĄ WARTOŚCIĄ
66 -BUDUJEMY DALSZE OBIEKTY WOJEWÓDZKIEGO
PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU W KATOWICACH
67 -ZWIEDZAJCIE WOJEWÓDZKI PARK
KULTURY I WYPOCZYNKU W KATOWICACH
68 -BUDUJEMY SZYBCIEJ, LEPIEJ, WIĘCEJ
DZIEŃ BUDOWLANYCH - MAJ 1969
69 -ROZWÓJ BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
- WSKAŹNIKIEM POSTĘPU

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij