W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

koperty pocztowe

Napisy propagandowe na kopertach pocztowych Ck

Napisy przytoczono z zachowaniem oryginalnego układu łamania wierszy.

A -"Przed wsią polską, przed milionowymi masami chłopów pracujących sta-
nęło dziś olbrzymie zadanie: przebudować i ulepszyć życie wsi polskiej,
podnieść dobrobyt i kulturę mas ludowych". (Prezydent R.P. - BOLESŁAW BIERUT)
B -"Umacniajmy jedność i sojusz robotników i chłopów, najtrwalszy funda-
ment władzy ludu pracującego Polski, podstawę siły i rozkwitu naszej
ojczyzny". (Prezydent R.P. - BOLESŁAW BIERUT)
C -"Niech żyje i krzepnie sojusz robotniczo-chłopski - fundament naszego
Państwa, dźwignia budownictwa socjalistycznego"!
D -"Światowy Front Pokoju ze Związkiem Radzieckim na czele jest niezwycię-
żony"!
E -"Każda tona węgla, każdy metr materjału, każdy centnar zboża - to po-
cisk przeciw podżegaczom wojennym"!
F -"Robotnicy i robotnice - rozszerzajcie socjalistyczne współzawodnictwo
pracy, podwyższajcie wydajność pracy i jakość produkcji"!
G -"Niech żyje i krzepnie wieczna przyjaźń narodu polskiego z narodami
Związku Radzieckiego"!
H -"Przez podniesienie kultury rolnej i rozbudowę spółdzielczości produkcyj-
nej - do trwałego dobrobytu i kultury wsi polskiej"!

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij