KATALOGI OFFLINE
Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt
ZnaczkiCałostki - kartyCałostki - kopertyCałostki inneDatowniki okolicznościoweErki okolicznościowePoczty specjalne
W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
 

Piesza Poczta Specjalna z okazji 605 rocznicy przekazania dokumentów I Pokoju Toruńskiego na zamku w Złotorii

2016.07.28. 13:29

Piesza Poczta Specjalna z okazji 605 rocznicy przekazania dokumentów I Pokoju Toruńskiego na zamku w Złotorii

1. Organizatorami "Pieszej Poczty Specjalnej" są:

  • Region Sieci w Bydgoszczy,
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy,
  • Koło Miłośników Historii w Złotorii
  • Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński

2. "Piesza Poczta Specjalna" z okazji 605 rocznicy przekazania dokumentów I Pokoju Toruńskiego na zamku w Złotorii , zostanie zorganizowana w dniu 28 sierpnia 2016 r. w Złotoryi. Przeniesienie przesyłek nastąpi na trasie: Stoisko Urzędu Pocztowego Toruń 1 - Kościół neogotycki św. Wojciecha Złotoria - Ruiny Zamku Złotoria - Stoisko Urzędu Pocztowego Toruń 1.

3. Do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25.08.2016 r. na adres: Urząd Pocztowy Toruń 1, ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie: "Piesza Poczta Specjalna". Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną". będą również przyjmowane w dniu 28.08.2016 r. na stoisku pocztowym zorganizowanym w Złotorii w trakcie uroczystości.

5. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" zostaną w Urzędzie Pocztowym Toruń 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym "605.rocznica przekazania dokumentów I Pokoju Toruńskiego w Złotorii 28.08.2016 Toruń 1" .

6. Przesyłki przygotowane do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" Urząd Pocztowy Toruń 1 przekaże upoważnionej osobie w celu przeniesienia na wyznaczonej trasie poczty specjalnej.

7. Po przeniesieniu "Pieszą Pocztą Specjalną" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę na stoisko pocztowe w Złotorii i do Urzędu Pocztowego Toruń 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem dziennym oraz dodatkowym stemplem "Przeniesiono Pieszą Pocztą Specjalną z okazji 605 rocznicy przekazania dokumentów I Pokoju Toruńskiego na zamku w Złotorii". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.

8. Za prawidłową realizację przeniesienia przesyłek "Pieszą Pocztą Specjalną" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 26.07.2016 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"źródło: Poczta Polska

Więcej >

  

 Stempel dodatkowy z okazji Jarmarku św. Dominika

2016.07.28. 10:25

Z okazji 756. Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku - obok zapowiadanej wcześniej kartki okolicznościowej nr 9/Gdańsk - przygotowany został stempel dodatkowy.

Więcej >
  

 Poczta Samochodowo-Samolotowa z okazji 50 lat Operacji 1001 - Frombork

2016.07.28. 09:54

Regulamin "Samochodowo-Samolotowej Poczty Specjalnej" z okazji 50 lat Operacji 1001 - Frombork

Więcej >
  

 Zapowiedzi datowników okolicznościowych

2016.07.27. 14:41

Nowe datowniki jednodniowe:

Więcej >
  

 Wydawnictwa z Gorlic

2016.07.27. 14:34

Zarząd Koła PZF nr 70 w Gorlicach wydał kartki beznominałowe oraz dodatkowy stempel okolicznościowy umieszczany na kartce, dotyczące Światowych Dni Młodzieży

Więcej >
  

 Informacja o datowniku z Krakowa

2016.07.26. 14:32

Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie informuje, że datownik okolicznościowy o treści "Wizyta Papieża Franciszka w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. 13 sierpnia 1991 r. Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Vita Infantis Bonum Superium", po dniu stosowania będzie udostępniony w Fili nr 1 Urzędu Pocztowego Kraków 4 przy ul. Wielickiej 72.

Więcej >
  

 Kartki okolicznościowe - Kraków

2016.07.26. 10:24

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków

Więcej >
  

 Kradzież w Muzeum Poczty i Telekomunikacji

2016.07.23. 09:16

Jak donoszą media, z Muzeum Poczty i Telekomunikacji zginęło szereg cennych eksponatów.

Więcej >
  

 Zapowiedzi datowników okolicznościowych

2016.07.22. 10:11

Nowy datownik jednodniowy:

Więcej >
  

 Kartki okolicznościowe - Poznań

2016.07.22. 09:25

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań

Więcej >
  

 Kwiaty i owoce

2016.07.21. 09:10

22 lipca 2016 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 2 zł, na którym przedstawiono kwiat kosaćca.

Więcej >

123456789101112131415...

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Typowy arkusik powinien zawierać:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu 
Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij